O nás

119 s.r.o.
Krivá 13, Košice, 040 01
IČO: 36 494 828
Niesme plátci DPH
DIČ: 2021854978
Slovenská Republika
OR SR KE I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17030/V
Bankové spojenie:
Tatra Banka a.s.
IBAN: SK3111000000002942004223
Č.ú.: 2942004223/1100